Pestprotocol


We streven als school om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk gepest wordt. Met de aanpak van de kanjertraining schep je voorwaarden waardoor de kinderen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Mocht het onverhoopt toch een keer voorkomen dan hanteren wij ons pestprotocol. Deze is hier te vinden.