Groepen

Op onze school hebben we 4 groepen. In elke groep zitten 2 jaargroepen. De groepsgrootte is rond de 20 kinderen. Omdat obs J.H. Isings een kleine school is, kennen alle kinderen elkaar. Ze spelen in de pauze samen buiten. Tevens hebben we ook regelmatig groepsdoorbroken activiteiten.