Hoofdluis

Na iedere vakantie worden de leerlingen door een groep ouders gecontroleerd op aanwezigheid van hoofdluis. Mocht er hoofdluis geconstateerd worden dan volgen wij de richtlijnen van de het GGD document Hoofdluis.