Hoofdluis

Normaal gesproken worden na iedere vakantie de leerlingen door een groep ouders gecontroleerd op aanwezigheid van hoofdluis. Mocht er hoofdluis geconstateerd worden dan volgen wij de richtlijnen van de het GGD document Hoofdluis.
Door de Corona vinden deze controles nu niet op school plaats. Wij verzoeken u om uw kind zelf goed te controleren.