Digitaal loket

Formulieren

Voor aanmeldformulier klik hier.

Voor verlofformulier klik hier.


Handige links

Spelling
Via spellingoefenen.nl kunnen kinderen de woorden van onze spellingmethode oefenen. Wij werken met de methode Taal Actief 4. Op de weektaak staat welk blok we aan het oefenen zijn.

Rekenen, begrijpend lezen en spelling
Via leestrainer.nl kunnen kinderen allerlei oefeningen maken op deze gebieden.

Topografie
Via moo.nl kunnen de leerlingen inloggen in Topomaster.
Vervolgens inloggen met inloggegevens van de leerling