• De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van allerlei festiviteiten voor de leerlingen op school en betrekt daarbij zoveel mogelijk ouders om de ondersteunende werkzaamheden te verrichten.
  Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de kinderen een overzicht van de activiteiten waarbij de ouderraad en/of het team uw hulp vraagt.


  De ouderraad bestaat uit de volgende personen:
  • Jessica Lammers (voorzitter)
  • Alex Buis (penningmeester)
  • Wendy Wassink (secretaris)
  • Melanie Koote
  • Anja Huetink
  . Sabrine Stegerman
   

   
Twitter