Ouderraad

  • De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van allerlei festiviteiten voor de leerlingen op school en betrekt daarbij zoveel mogelijk ouders om de ondersteunende werkzaamheden te verrichten. 
  • Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de kinderen een overzicht van de activiteiten waarbij de ouderraad en/of het team uw hulp vraagt.

    De ouderraad bestaat uit de volgende personen: 
  • Wendy Wassink (voorzitter)
  • Karlijn Hendriks (secretaris)
  • Martijn Jansen (penningmeester) 
  • Melanie Koote
  • Anja Huetink
  • Sabrine Stegerman