Ouderraad

 • De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van allerlei festiviteiten voor de leerlingen op school en betrekt daarbij zoveel mogelijk ouders om de ondersteunende werkzaamheden te verrichten. 
 • Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de kinderen een overzicht van de activiteiten waarbij de ouderraad en/of het team uw hulp vraagt.

  De ouderraad bestaat uit de volgende personen:
  • Wendy Wassink (voorzitter)
  • Martijn Jansen (penningmeester)
  • Vacature (secretaris)
  • Melanie Koote
  • Anja Huetink
  . Sabrine Stegerman