Verlof

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen!

U kunt het verlofformulier hier downloaden, ook kunt u deze verkrijgen bij de leerkracht van uw kind(eren). Het ingevulde formulier levert u in bij de directeur. Deze zal beoordelen of uw aanvraag voor verlof akkoord is of niet. 


Meer informatie vindt u in het 
verzuimprotocol gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst.