Jaarverslag 2019-2020

De ouderavond van 12 okytober is komen te vervallen door de Coronacrisis. Het jaarverslag is door de MR opgesteld en onder de ouders verspreid via Parro. Klik hier voor het verslag.