Continurooster

Op onze school werken we met een continurooster op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle kinderen komen vanaf 8.15 uur op het schoolplein en blijven tussen de middag over. Om 11.55 uur eet de groep samen met de leerkracht in het lokaal. Om 12.10 uur gaan de kinderen naar buiten. Groep 1-2 speelt op het kleuterplein en de groepen 3-8 op het grote plein. Op beide pleinen wordt apart toezicht gehouden door personeelsleden van school. Om 14.15 uur is de school uit.

Voor het overblijven vragen we een vrijwillige vergoeding om buitenspeelmateriaal aan te kunnen schaffen. Deze kosten worden gelijk met de vrijwillige ouderbijdrage geïnd.