Blink

Blink is een eigentijdse leergang voor het basisonderwijs waarin effectief leren centraal staat. Binnen Blink wordt gewerkt met thema’s, waarbij de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) en de culturele en expressievakken geïntegreerd worden aangeboden. Uitgangspunt bij ieder thema zijn steeds de leerdoelen, die gekoppeld zijn aan de landelijke kerndoelen. Naast kennisdoelen, wordt er met name gewerkt aan de ontwikkeling van vaardigheids- en inzichtdoelen.   

Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw. 

Met Blink werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar. 

Binnen Blink komen de creatieve vakken volop aan bod bij de verwerking van diverse opdrachten. Deze variëren en zijn afhankelijk van het thema, waarmee gewerkt wordt. Deze zijn echter door de link met het thema, voor de kinderen altijd betekenisvol.