Protocol bij afwezigheid leerkracht

Als een leerkracht afwezig is door ziekte of verlof maken wij gebruik van het protocol "Voorkomen van lesuitval obs J.H. Isings". Het protocol is hier te vinden.

In het kort komt dit protocol hierop neer:
1. Bij afwezigheid van een leerkracht wordt er een invaller aangevraagd.
2. Is deze niet beschikbaar dan wordt een eigen medewerker gevraagd die die dag niet werkt.
3. Is deze niet beschikbaar dan wordt er gekeken of er ambulant personeel (zoals de directie of ander personeel) ingezet kan worden.
4. Lukt dit niet dan wordt de groep 1 dag verdeeld over de andere groepen.
5. Is er na deze dag nog geen vervanger beschikbaar dan wordt deze groep voor 1 dag naar huis gestuurd.
6. Hebben we dan nog geen oplossing dan worden groepen per toerbeurt een dag naar huis gestuurd.