Overblijven

Op dit moment zijn we bezig om de organisatie rond het overblijven op onze school opnieuw tegen het licht te houden.
Er is een "denktank" opgericht waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Samen zijn we op zoek naar mogelijkheden om het overblijven voor kinderen, ouders en leerkrachten op een goede manier te organiseren.

We streven ernaar om ons voorstel voor de kerstvakantie 2019 af te hebben. Daarna zal het voorgelegd worden aan de MR en wordt de procedure rond eventuele veranderingen opgestart.

Het huidige overblijfsysteem blijft van kracht totdat eventule wijzigen door de MR zijn goedgekeurd en uitgevoerd. Wij verwachten dat we voor de wijzigingen van het nieuwe plan het voorjaar van 2020 nodig hebben om de procedure goed te doorlopen.

 Klik hier om het huidige Overblijfprotocol te openen.