IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijdse leergang voor het basisonderwijs waarin effectief leren centraal staat. Binnen IPC wordt gewerkt met thema’s, waarbij de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) en de culturele en expressievakken geïntegreerd worden aangeboden. Uitgangspunt bij ieder thema zijn steeds de leerdoelen, die gekoppeld zijn aan de landelijke kerndoelen. Naast kennisdoelen, wordt er met name gewerkt aan de ontwikkeling van vaardigheids- en inzichtdoelen.   

We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC helpt de school en de leerkracht hierbij. Onze kinderen komen continu in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen. Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw. 

Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar. 

Binnen IPC komen de creatieve vakken volop aan bod bij de verwerking van diverse opdrachten. Deze variëren en zijn afhankelijk van het thema, waarmee gewerkt wordt. Deze zijn echter door de link met het thema, voor de kinderen altijd betekenisvol.


 

Hoe werkt een IPC- thema in de praktijk?

We nemen als voorbeeld het thema ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een nieuwe wikkel. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur:
De thema’s hebben een vaste structuur. Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan is er de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor het grote geheel. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. De resultaten worden o.a. verwerkt op de leerwand die in iedere groep verschijnt.

Evaluatie met portfolio

Om effectief te leren en om het leren te verbeteren, heb je feedback nodig.  Kinderen goed laten leren is nauw verbonden met goed evalueren. Dankzij een goede evaluatie weet je welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn. De thema’s geven de leerling steeds de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van IPC-leertaken en een effectieve feedback die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. De kinderen worden eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat de leerkracht samen met hen de voortgang volgt. Het portfolioprogramma MijnRapportfolio helpt daarbij.

We zijn er trots op dat we door IPC Nederland, na observaties in de groepen, zijn benaderd om voorbeeldschool te zijn voor scholen die zich oriënteren op deze leergang.