Welkom in groep 7-8De combinatieklas 7/8 telt 29 leerlingen.
17 kinderen in groep 8 en 12 kinderen in groep 7.

Op vrijdag staat juf Yke voor de groep.
Meester David werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
De kinderen werken met een weektaak. Wij werken in de klas met 3 niveaus. Kinderen werken individueel of in groepjes.
Naast het zelfstandig werken aan de weektaak en de instructiemomenten hebben we de volgende activiteiten die wekelijks terugkomen:
Op dinsdagochtend gymmen we in een gymzaal in Brummen
Vrijdagmiddag hebben wij handvaardigheid / drama/ tekenen/ muziek.

De methodes welke we gebruiken zijn ingedeeld in blokken.
Elk blok wordt telkens afgesloten met een toets.
Daarna beginnen we allemaal weer aan een volgend blok.

We zijn dit jaar gestart met een nieuwe weektaak. Kinderen zijn hierdoor meer eigenaar van hun eigen leerproces en kunnen hierin keuzes maken waaraan ze werken op welk moment. Ook de zelfstandige leerhouding komt hierdoor wat meer terug in de klas.

Twitter