Welkom in groep 5-6Welkom op onze groepspagina! In onze combinatiegroep 5/6 zitten 16 leerlingen. In groep 5 zitten 7 kinderen en in groep 6 zitten 11 kinderen. Er staan 2 leerkrachten voor de groep.

Op maandag, dinsdag en vrijdag geeft juf Yke les. Op woensdag en donderdag is juf Janneke er om les te geven.

Ook in deze groepen wordt er gewerkt met weektaken. De kinderen houden zelf bij wat ze af hebben en kleuren dat af op de weektaak. Daarbij plannen kinderen de zelfstandige lessen zelf in. Voor de leerkracht is er op deze manier meer ruimte om uitleg aan kinderen te geven die dat nodig hebben of kinderen begeleiden die meer aan kunnen. In de ochtenduren wordt er vooral aan taal, spelling, technisch lezen en rekenen gewerkt.

In de middaguren werken de kinderen ongeveer een uur aan IPC. Hierbij komen alle zaakvakken aan bod, zoals: natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, ict, techniek, handenarbeid, tekenen, muziek en internationaal. Alle kinderen houden dit jaar een boekbespreking en een spreekbeurt. Eén keer per week krijgen de kinderen zwemles en gymles in Brummen, deze wordt gegeven worden door vakleerkrachten. 

Twitter