Welkom in groep 3-4Groep 3/4 heeft dit schooljaar juf Henrieke op maandag t/m donderdag en op vrijdag juf Inez . 
We gebruiken de volgende methodes: Wereld in getallen (rekenen), Veilig leren lezen (aanvankelijk lezen), Taal actief (vanaf groep 4) en Pennenstreken (schrijven). Met IPC werken we aan de zaakvakken, de expressievakken en ict. We werken in thema's, waarbinnen we kinddoelencentraal stellen. Veel taken starten we door middel van een onderzoeksactiviteit. Samenwerken is hierbij heel balangrijk. Voor het sociaal emotionele aspect werken we met de Kanjertraining. Na de kerstvakantie gaat groep 4 werken met de methode Grip op lezen, dit is een methode voor begrijpend lezen. 
We werken met een weektaak. Voor groep 3 heeft deze aan het begin van het schooljaar nog veel pictogrammen, maar naarmate ze meer zelfstandig kunnen lezen zullen deze pictogrammen overgaan in tekst.
Twee keer in de week gaan we met de bus naar Brummen; op dinsdagmorgen voor de gymles en op donderdagmiddag voor het zwemmen.

Twitter