Aanmelding

U bent van harte welkom voor een informatief gesprek met de directeur en een rondleiding door de school. Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld en ingeschreven. Voordat uw kind echt naar school gaat, mag het vijf keer op school komen kijken en meedoen in de groep waar hij/zij geplaatst zal worden. De dagdelen plannen we natuurlijk in overleg met ouders. De leerkracht van uw kind informeert u over de dagelijkse praktijk op school. Voor een aanmeldformulier en de uitleg klik hier.

Verlof

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen!

U kunt het verlofformulier downloaden, ook kunt u deze verkrijgen bij de leerkracht van uw kind(eren). Het ingevulde formulier levert u in bij de directeur. Deze zal beoordelen of uw aanvraag voor verlof akkoord is of niet. 

Meer informatie vindt u in het Verzuimprotocol gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst. 
Op deze site kunt u alles vinden over de regelgeving rondom 'Vrij van school'.

 

Twitter